experimental local AD exhibition bakuroAD2004


 Information_Dainippon Typo Organization_Asyl Crack(CET04)_Keita Ishiguro_Akinobu Maeda_ten (ten_do_ten)


 Shirane Yutanpo(PRINT'EM)_Asyl Crack(CET04)_Tsuyoshi Kusano(PRINT'EM)_Koh Chihara_Atsushi Toyama_MoOog Yamamoto_Tsuyoshi Hirooka(PRINT'EM)_Hitoshi Odajima


 Asyl Crack(CET04)_Lallasoo Poopo lab.(PRINT'EM)_Asyl Crack(CET04) "bakuroAD2004"(CET04) at JR Bakurocho Station / Planning+Curation: Koh Chihara / Support: PRINT'EM by Mitsubishi Seishi